Φυτοnet vermicompost

Φυτοnet vermicompost ''weekend special price''

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

Η απαραίτητη οργανική ουσία για όλα τα φυτά. Χούμος από γαιοσκώληκες Φυτοnet vermicompost 12lt . MONO 3,49€ !!!